Spektroskopia FTIR/ FTIR Spectroscopy

Spektroskopia IR jest najczęściej wybieraną spośród wszystkich technik spektroskopowych. Podstawą dla niej jest absorpcja przez grupy funkcyjne światła podczerwonego o danej charakterystycznej długości wafli, powodującej zmiany w energii rotacyjnej jak i oscylacyjnej. Największy wpływ na widmo mają wzbudzenia oscylacyjne.

The IR Spectroscopy is one of the most popular spectroscopic techniques.  The functional groups absorb infrared light with certain wavelength region causing the change in oscilational and rotational energy of molecule. The biggest impact on the final spectrum of the sample have oscilational changes.