Spektrometria Adsorpcji Atomowej/ Atomic Adsorption Spectroscopy

Absorpcja atomowa`wykorzystuje zdolność atomów do absorpcji światła. Długość fali, która może zostać zaabsorbowana przez atom jest charakterystyczna dla jego rodzaju. Energia świetlna powoduje, że atom przechodzi ze stanu podstawowego do ekscytacji.

Próbka musi być w formie zmineralizowanego roztworu, ponieważ w formie aerozolu zostaje podana do płomienia gdzie w formie pary może zaabsorbować światło z lampy- zwykle katodowej tak zwanej HCL.

Atomic Adsorption Spectroscopy is an analytical method in which we use a light of certain wavelength that is capable to excite atom from ground state. The wavelenght is characteristic for given atom and amount of absorbed light indicates the concentration.

The sample has to be in form of mineralized solution because it is fed in the form of aerozol into the flame where in form of vapour it can absorb light from primary light source, usually Hollow Cathod Lamp (HCL) or electrodeless discharge lamp.