Posiadamy szerokie możliwości badawcze i jesteśmy otwarci na wszelkie zapytania o oznaczenia ilościowe i jakościowe nietypowych związków.

Najpopularniejsze z wykonywanych przez nas oznaczeń są:

 • analiza próbek powietrza na zawartość aldehydów, fenoli
 • oznaczenia chromu (VI) metodą chromatografii jonowej
 • oznaczenia amin alifatycznych i aromatycznych: 1,3 dioxany i 1,4 dioxanu
 • analiza zawartości nikotyny, aniliny i kwasu jabłkowego
 • analiza ilościowa i jakościowa z identyfikacją zanieczyszczeń olejów, paliwach napędowych, krzemionek
 • w bazach olejowych wykonywanie krzywej destylacyjnej
 • emisja lotnych związków organicznych z materiałów, tworzyw, olejów
 • oznaczenia olejów według normy PN-ISO 8573-2 pkt. 9
 • ustalanie składów mieszanin np. e-papierosów
 • możliwość doradztwa w procesie projektowania ilościowego i jakościowego produktów

Cena wykonania poszczególnych oznaczeń zależy od rodzaju oznaczanych związków, specyfiki wykonywanej i wielkości zlecenia. Stała współpraca daje nam możliwość stosowania cen preferencyjnych.

_________________________________________________________________________________

We provide wide range of analysis we can performe both qualitative and quantitative. We are also able to develope and implement new methods for not common chemical compunds.

The most popular analysis performed by as are:

 • analysis of air sample for phenol and aldahyde content
 • analysis of Cr(VI) by means of ionic chromatography
 • analysis of aliphatic and aromatic amines content in sample
 • qualitative and quantitative analysis of gas oil, animal and vegetable fats and silicas
 • determination of emission of volatile compound from various materials

The prices of specific analysis depend upon complexicity and quantity of samples. Please cotact with our team for more details.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *