eko_analiza@onet.pl +48 604 283 846

Siła doświadczenia/Power of experience

Mgr Marian Wysocki jest głównym analitykiem. Ukończył biochemię na Uniwersytecie Łódzkim  i wraz z gwałtownym rozwojem chemii analitycznej pracował i zdobywał doświadczenie w zakresie chromatografii i spektroskopii. Obecnie, pomimo pół wieku spędzonego w laboratorium, ciągle rozwija i poszerza swoje możliwości analitycznie wprowadzając nowe i ulepszając stare metody.

WIĘCEJ... »

Spektrometria Adsorpcji Atomowej/ Atomic Adsorption Spectroscopy

Absorpcja atomowa`wykorzystuje zdolność atomów do absorpcji światła. Długość fali, która może zostać zaabsorbowana przez atom jest charakterystyczna dla jego rodzaju. Energia świetlna powoduje, że atom przechodzi ze stanu podstawowego do ekscytacji. Próbka musi być w formie zmineralizowanego roztworu, ponieważ w formie aerozolu zostaje podana do płomienia gdzie w formie pary może zaabsorbować światło z lampy- […]

WIĘCEJ... »

Spektroskopia FTIR/ FTIR Spectroscopy

Spektroskopia IR jest najczęściej wybieraną spośród wszystkich technik spektroskopowych. Podstawą dla niej jest absorpcja przez grupy funkcyjne światła podczerwonego o danej charakterystycznej długości wafli, powodującej zmiany w energii rotacyjnej jak i oscylacyjnej. Największy wpływ na widmo mają wzbudzenia oscylacyjne. The IR Spectroscopy is one of the most popular spectroscopic techniques.  The functional groups absorb infrared […]

WIĘCEJ... »

Chromatografia cieczowa/Liquid Chromatography (HPLC)

Chromatografia jest to fizykochemiczna technika w której poszczególne składniki próbki rozdzielane są pod wpływem interakcji fazy mobilnej ze stacjonarną. Chromatography is physicochemical technique in which component of the sample are seperated due to interactions between mobile phase and stationary phase.    

WIĘCEJ... »

Chromatografia gazowa/Gas chromatography

chromatografia gazowa

Chromatografia jest to fizykochemiczna technika w której poszczególne składniki próbki rozdzielane są pod wpływem interakcji fazy mobilnej ze stacjonarną. W chromatografii gazowej fazą mobilną jest jakiś inertny gaz na przykład hel, a fazą stacjonarną może być albo ciało stałe (jak w przypadku GSC) albo ciecz osadzona na matryca (jak w przypadku GLC). Rozdział zachodzi dzięki […]

WIĘCEJ... »